HFMB00791U FM Mediesystemer og film- og mediebrancher

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Media Systems and Film and Media Industries

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Film- og Medievidenskab 2019

Kursusindhold

Faget introducerer til mediesystemer, medieinstitutioner og medieorganisationer samt teoretiske og analytiske tilgange til at belyse disse. Faget har hovedvægt på at belyse det danske mediesystem og den danske film- og mediebranches opbygning, regulering og de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, men inddrager også nordiske, europæiske og globale mediesystemer og perspektiver. Der arbejdes med forskellige medieorganisationer (offentlige og private, lokale, nationale, internationale) og med forskellige medieformer og -brancher (print/web aviser, radio, tv, film, internetbaserede medier mv.), som behandles i en samfundsmæssig og kulturel sammenhæng og i lyset af bl.a. teknologiske, markedsmæssige, arbejdsmæssige og politiske forhold og forandringer, nationalt og globalt. Desuden arbejdes der med centrale teoretiske tilgange til forståelse af forholdet mellem medier og samfund, bl.a. medialiseringsteori, teorier om medieindustrierne, politisk økonomi samt offentlighedsteori. 

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af

 • det organisatoriske, politiske, lovgivningsmæssige og økonomiske grundlag for film- og medieproduktion i Danmark og internationalt
 • hvordan globalisering, digitalisering, mediekonvergenser og nye digitale netværksstrukturer har ændret grundvilkårene for film- og medieindustriernes produktion og distribution
 • principper for kulturpolitiske reguleringer, medieaftaler om fx public service samt kunst og kulturstøtte – i et nordisk og internationalt komparativt perspektiv
 • digitaliseringens og medialiseringens ændring af såvel forholdet mellem medier og samfund som indvirkningen på film- og mediebranchers funktionsmåde og organisering
 • sammenhænge mellem det nationale og det internationale på film- og medieområdet, både organisatorisk og økonomisk.

Færdigheder i at

 • analysere globaliseringens og digitaliseringens virkninger på film- og mediesystemer og brancher
 • analysere de systemer, som specifikke film- og mediebrancher og -organisationer opererer i inden for en mediesociologisk forståelsesramme
 • forstå og anvende centrale teorier om forholdet mellem medier, kultur og samfund i analyse af mediesystemer og film- og mediebrancher
 • beskrive og analysere de særlige træk der historisk og aktuelt har karakteriseret danske film- og mediesystemer.

Kompetencer til at

 • systematisk beskrive aspekter af film- og mediebranchers funktionsmåde på såvel et overordnet mediesystemisk og sociologisk som et mere specifikt branche- og organisationsniveau
 • kritisk analysere digitaliseringens overordnede såvel som specifikke ændringer af såvel mediesystemer som film- og mediebrancher
 • analysere danske mediesystemer og film- og mediebrancher i et internationalt perspektiv

vurdere medieudviklingen med fokus på globalisering og digitalisering.

Undervisningsmaterialet vil bestå af videnskabelige artikler samt uddrag fra bøger på både dansk og engelsk.

Holdundervisning med diskussion, individuelle oplæg og gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Vejledning
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

Mindst 75% fremmøde

2 godkendte mundtlige eller skriftlige øvelser stillet af underviseren (10-15 minutters oplæg eller 3-5 normalsider per aflevering). En af disse øvelser kan danne grundlag for hjemmeopgaven. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_ba.pdf

Kriterier for bedømmelse