HFMB00732U FM, Faktateori og -analyse inkl. gym. KA-TV

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Facts Theory and Analysis

Uddannelse

Bachelor i Film- og Medievidenskab, 2019-ordning

Gymnasierettede kandidattilvalg, 2019-ordning

 

Kursusindhold

Faktateori og -analyse er en grundig indføring i praktisk analyse og teoretisk forståelse af mediernes faktaformer, herunder journalistiske og dokumentariske grundgenrer, reklame og strategisk kommunikation samt fakta-underholdningens genrer og oplevelsesformer. Endvidere beskæftiger kurset sig med typiske produktions- og institutionsforhold for forskellige faktagenrer og på forskellige platforme og med sociale og psykologiske aspekter af disse genrer. Kurset giver en forståelse for forskellige analysemetoders relevans inden for faktateori og -analyse og øver de studerende i evaluering af brugen af kommunikative virkemidler og af forskellige faktagenrer i forskellige kontekster. 

Målbeskrivelser

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • faktateksters funktion og virkemåde i forskellige sociale og kommunikative kontekster såvel som på forskellige digitale platforme.
 • centrale teoridannelser vedrørende faktagenrer og disses kommunikative virkemidler og kontekster, med særligt henblik på journalistiske genrer i forskellige medier, den audiovisuelle dokumentar og dennes hybridformer, reklamen som kommunikationsform, faktaunderholdningens genrer og oplevelsesformer samt strategisk kommunikations virkemidler
 • typiske produktions- og institutionsforhold for faktagenrer, historisk og aktuelt
 • sociale såvel som psykologiske aspekter af faktagenrer, herunder mediebrugeres kommunikation i sociale medier og på andre digitale platforme
 • forholdet mellem kvalitative og kvantitative metoder inden for faktateori og –analyse.

 

Færdigheder i at

 • karakterisere faktagenrer i forskellige medier og på forskellige platforme samt analysere deres æstetiske og kommunikative virkemidler og kontekster
 • redegøre for centrale teorier om faktagenrer og analysere deres historiske udvikling
 • analysere konkrete faktagenrer og -værker ud fra en teoretisk afgrænsning og reflekteret metodisk tilgang samt vurdere holdbarheden af analyser af bestemte faktaværker
 • analysere den strategiske kommunikations virkemidler i forhold til kommunikationssituation og platform.

 

Kompetencer til at

 • vurdere bestemte faktateoriers og metodiske tilganges analytiske styrker og svagheder i forhold til konkrete problemstillinger
 • redegøre for debatter om forholdet mellem fiktion og fakta, herunder spørgsmål om medieetik, objektivitet og troværdighed
 • evaluere hensigtsmæssigheden af brugen af forskellige faktagenrer i forskellige kontekster 
 • skriftligt og mundtligt formidle teoretisk-analytiske problemstillinger og indsigter vedrørende fakta.

Der læses såvel dansk som engelsk videnskabelig litteratur.

Holdundervisning med diskussion, individuelle oplæg og gruppearbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 • Mindst 75 % fremmøde
 • Godkendt 2-3 øvelser stillet af underviseren (10-15 minutters oplæg, 3-5 normalsider eller videoessay (produceret på eget udstyr) af 5-10 minutters varighed per aflevering).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Se studieordningen.

Kriterier for bedømmelse