HFMB00661U  FM, Modul 2: Mediehistorie

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Module 2: Media History

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Film- og Medievidenskab, 2015-ordningen

Kursusindhold

Mediehistories emne er de moderne mediers (presse, radio, tv og internet) historie fra midten af 1800-tallet til nutiden, med hovedvægt på medierne i det 20. og 21. århundrede. Undervisningen består af fællesforelæsninger og holdopdelte seminargange. Målet med Mediehistorie er at give den studerende overblik over mediehistoriens store linjer og perioder; et grundlæggende kendskab til de enkelte mediers historie, til deres indbyrdes forhold, til de vigtigste institutionstyper, og til de centrale genrer og brugsformer.

 

Målbeskrivelser

Film- og medievidenskab 2015, BA:
Modul 2: HFMB00661E

Forelæsning og undervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5