HFKK0037BU  KA-tilvalg: Kommunikation

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Communication

Uddannelse

Kunst og Kulturvidenskab

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i udvalgte teorier og metoder til arbejdet med kommunikation i kulturinstitutioner, organisationer og virksomheder. I løbet af kurset vil de studerende også få overblik over foreninger og platforme, hvor man kan følge med i de nyeste tendenser indenfor kommunikationsarbejdet, herunder relevante debatfora, netværk og kursusudbud.

 

Gennem praktiske øvelser, oplæg, gensidig feedback på udkast og mindre opgaver vil vi træne forskellige aspekter af kommunikationsarbejdet: definition af målgrupper, kortlægning af interessenter, udfærdigelse af pressemeddelelser, nyhedsbreve, kampagneoplæg m.v. Endemålet for kurset er at lave en kommunikationsstrategi, og vi vil fra starten af kurset arbejde med valg af case, der skal bruges som udgangspunkt for arbejdet med en kampagne- eller kommunikationsstrategi.

 

Som en integreret del af kurset vil vi besøge kulturinstitutioner og organisationer, hvor man arbejder strategisk med kommunikation for at imødegå forskellige udfordringer: optimering af besøgstal, forbedring af image, skærpelse af profil, større synlighed, ændring af holdninger og adfærd, m.v.

 

I løbet af kurset vil vi også få besøg af eksperter fra pressen og kommunikationsbranchen. Gennem oplæg vil de belyse nogle af de udfordringer og muligheder, man står med som kommunikationsmedarbejder, definere den kommunikationsansvarliges rolle i organisationen, skærpe forståelsen af mediernes udvikling og samarbejdet med pressen og give indsigt i sammenhængen mellem intern og ekstern kommunikation.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordning: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/litteraturvidenskab/kommunikation_og_formidling_katv_2008.pdf

Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Holdundervisning
  • 33
  • Forberedelse
  • 303
  • I alt
  • 420