HFKK00365U  KA-tilvalg: Modul 1: Formidling

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Journalism and Communication

Uddannelse

Kunst og Kulturvidenskab

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i, hvordan man skriver om de forskellige kunstarter eller på anden måde formidler viden om kunstarterne i trykte, audiovisuelle og digitale medier (f.eks. dagblade, tidsskrifter, kataloger, trykte programmer, tv, video/DVD, internet). Der vil indgå praktiske øvelser i kurset omkring forskellige formidlingsgenrer, og de studerende vil bl.a. få til opgave at anmelde aktuelle kunstprodukter (forestillinger/koncerter/udstillinger/bøger) inden for de studerendes eget studieområde. Kurset giver desuden et overblik over kritikkens historie og metoder.

Holdundervisning
Kurset udbydes til følgende eksamen: Modul 1: Formidling.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 33
  • Forberedelse
  • 303
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420