HFIK04061U FILO Forskningsfag filosofi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

FILO Research Subject Contemporary Philosophy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Kandidattilvalg på filosofi, 2019-ordningen

 

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • problemer og argumenter i en afgrænset diskussion i aktuel forskningslitteratur i teoretisk filosofi, praktisk filosofi, eller i aktuel filosofihistorie.
   
 •  

Færdigheder i at

 • kontekstualisere aktuelle diskussioner i aktuel filosofi i forhold til klassiske filosofiske problemer.r

 

Kompetencer i at

 • deltage konstruktivt og kritisk i den aktuelle forskning, bl.a. ved at skrive korte forskningstekster.
Undervisningen består af forelæsninger eller holdundervisning, eller en kombination af disse, mundtlige øvelser og gruppediskussioner. Der vil være en ligelig fordeling af undervisningen mellem kursets tre fokusområder (teoretisk filosofi, praktisk filosofi og filosofihistorie).
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 • Den studerende skal have 3 godkendte opgaver på hver 2-4 normalsider. og
 • Den studerende skal give feed-back på 3 opgaver udarbejdet af medstuderende.
Kriterier for bedømmelse