HFIB00831U Politisk filosofi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Political Philosophy

Uddannelse

Bachelor Filosofi 2019-ordning

BA-Tilvalg 2019-ordning

Kandidat sidefag 2020-ordning

Kursusindhold

The normative basis of society and the problem of social order. Classical theories of political philosophy and their foundations. Historical and current debates on, among other things, justice, equality, freedom, democracy, the common good, multiculturalism, pluralism, tolerance, social criticism, power and human rights.

Målbeskrivelser

In the exam, the student can demonstrate:

 

Knowledge and understanding of

·        theories covering key topics in political philosophy such as justice, power, equality, freedom, legitimacy, democracy, public reason, pluralism and tolerance.

·        historically central individuals and schools in political philosophy, the historical context of the subject's concepts, problems and methods.

·        authoritative tools within the subject in the form of bibliographic search tools, encyclopedias, authoritative overviews and introductions as well as scientific forums for the subject.

Skills in

·        clearly and independently explain selected issues, positions and arguments.

·        describe concepts, theories and arguments in their textual context in a precise and well-documented way.

·        contextualize a philosophical text in political philosophy and its historical and systematic context.

·        use bibliographic search tools and other relevant tools to analyze and describe and discuss a problem.

Competences in

·        collaborating on oral presentation of a problem in political philosophy.

collaborating on oral feedback on an oral presentation of a problem in political philosophy.

The teaching material will consist of central and influential research articles in the field of political philosophy, supplemented by textbooks, anthologies, and encyclopedia articles.

Teaching takes the form of lectures and seminars. Twice a week there is lecture; once a week there is a seminar where the students in groups work on short writing exercises and have other activities around the central texts / questions of the course.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 82
  • Forberedelse (anslået)
  • 322,5
  • I alt
  • 404,5
Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
et omfang på ½ - 3 normalsider hver.
Yderligere oplysninger om den aktive undervisningsdeltagelse kan ses i kur-susbeskrivelsen.
Omfang: 30 minutter inklusiv votering. Der gives ingen forberedelse. Materi-alet består af en synopsis på maks. 3 normalsider. Materialet vægter med 25 % i bedømmelsen.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervis-ningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Gruppeprøve: Den mundtlige prøve kan kun aflægges individuelt, men ma-terialet kan udarbejdes i grupper på maks. 3 studerende. Materialets omfang er uafhængigt af, om det udarbejdes individuelt eller i gruppe.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Tilladte hjælpemidler: Til selve eksaminationen må kun medbringes synopsis samt evt. handout på maks. 1 side produceret af den studerende.
Krav til indstilling til eksamen

In order to qualify for the oral exam, the student must have passed at least 8 of 10 written exercises answered in groups.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Til selve eksaminationen må kun medbringes synop-sis samt evt. handout på maks. 1 side produceret af den studerende.

Bedømmelsesform
7-trins skala