HFIB00811U FILO, Fænomenologi, hermenutik og dekonstruktion

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

FILO, Phenomenology, Hermeneutics, and Deconstruction

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2019-ordningen

Kandidatsidefaget i Filosofi, 2020-ordningen

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til tre af de skoler, der på afgørende vis har præget den europæiske filosofi i det 20. og 21. århundrede. De tre retninger ligger i forlængelse af og udgør et korrektiv til hinanden. Først den klassiske fænomenologi med udgangspunkt i Husserl, udviklet videre af Heidegger, Sartre og Merleau-Ponty, dernæst hermeneutikken medOdo Marquard som repræsentant og til slut dekonstruktionen hos Derrida med dens efterspil hos Agamben og Butler. Under fænomenologien lægges der bl.a. vægt på Husserls intentionalitetsbegreb og hans begreber om reduktion og konstitution, under hermeneutikken på opfattelse af sproget som verdensanskuelse og verdensforhold, under Derrida på forskelstænkningen og bidraget til den humanvidenskabelige arkæologi.

 

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIB00811E

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2019-ordningen:

Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIB10611E

Kandidatsidefaget i Filosofi, 2020-ordningen:

Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIK04151E

Forelæsning og seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7. dage med opsyn.
Prøveformsdetaljer
For detaljer, se studieordningen.
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​
Krav til indstilling til eksamen

Opfylde krav om aktiv undervisningsdeltagelse:
Godkendt mindst 5 ud af 8 stillede øvelser/opgaver med et omfang på ½-5 normalsider hver.

Bemærk, at prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse er en reeksamen og afvikles således i reeksamenstermin. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2025

Reeksamen

Februar 2025

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning: 

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​