HFIB00761U FILO Etik og metaetik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

FILO Ethics and Meta-ethics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Etik og metaetik: HFIB00761E

Bachelortilvalg i Filosofi, 2019-ordningen:
Etik og metaetik: HFIB10591E

Kandidatsidefaget i Filosofi, 2020-ordningen:

Etik og politisk filosofi: HFIK04111E

Kursusindhold

Etik, som filosofisk disciplin, omfatter groft sagt tre dele, som alle indgår i kurset, nemlig normativ etik, anvendt etik og metaetik. Den normative etik angår teorier om, hvad der gør handlinger rigtige og forkerte (eller personer gode eller det modsatte). Handler etikken fx dybest set om at mennesker skal have mulighed for at leve lykkelige liv, er der andet end lykke der har værdi i sig selv, og må man bruge andre mennesker som midler til at opnå sine mål? Anvendt etik handler om, hvordan man etisk set skal forholde sig til specifikke moralske spørgsmål. Er det fx moralsk forsvarligt at spise dyr, kan abort forsvares, bør det være lovligt at klone mennesker, er det acceptabelt at leve i overflod mens andre mennesker sulter, og hvornår er en handling racistisk? Metaetikken beskæftiger sig med en række grundlagsspørgsmål om etik. Er moralske egenskaber eller kendsgerninger en del af verdens beskaffenhed, og i givet fald hvordan? Kan sætninger, som udtrykker moralske vurderinger, være sande eller falske? Er det muligt at opnå viden om, hvad der er rigtigt og forkert?

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • udvalgte aktuelle spørgsmål i anvendt etik, centrale etiske teorier (f.eks. konsekventialisme, kantianisme, kontraktualisme, dydsetik) og teoretiske diskussioner knyttet til disse.
 • hovedproblemer i metaetik, herunder teorier om moralske overbevisningers og moralske egenskabers natur og teorier om viden og begrundelse af moralske synspunkter.
 • den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder.
 • autoritative redskaber inden for modulet  fagelementet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indføringer samt videnskabelige fora for moduletfagelementets emne.

 

Færdigheder i at

 • redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter.
 • beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.
 • kontekstualisere en fagfilosofiske tekst i etik og metaetik i dens historiske og systematiske sammenhæng.
 • anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.

 

Kompetencer til at

 • samarbejde omkring mundtlig præsentation af en tekst inden for politisk filosofi og normativ etik.

samarbejde omkring mundtlig feedback på en mundtlig præsentation af en tekst inden for etik og metaetik.

Undervisningsmaterialet vil overvejende bestå af centrale og indflydelsesrige forskningsartikler inden for normativ etik, suppleret af grundbogsmateriale.

Undervisningen sker i form af forelæsninger og seminarer. To gange om ugen er der forelæsning; en gang om ugen er der seminar, hvor de studerende i grupper arbejder med korte skriveøvelser og har andre aktiviteter omkring de helt centrale tekster/​spørgsmål inden for kurset.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

For at bestå aktiv undervisningsdeltagelse skal mindst 5 af de 8 skriveøvelser godkendes, INKLUSIVE de to individuelle.
Den studerende skal desuden være til stede i mindst 75 % af seminarundervis-ningen.

Bemærk, at prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse er en reeksamen og afvikles således i reeksamenstermin. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2025

 

Reeksamen

Februar 2025

Kriterier for bedømmelse