HFIB00713U  FILO, Valgfag 2: Filosofisk æstetik

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

FILO, Optional 2: Philosophical Aesthetics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

 

Kursusindhold

Opdateres

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 9: Valgfag 2, Filosofisk æstetik: HFIB00711E

 

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 42
  • Forberedelse
  • 162,75
  • I alt
  • 204,75