HFIB00622U  FILO, Argumentationsteori og metode

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

FILO, Critical Reasoning and Philosophical Method

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen

Kursusindhold

Kurset opøver den studerendes evne til at identificere og beskrive argumenters grundstruktur og giver indsigt i argumentationsteoriens vigtigste begreber og slutningsformer.

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 3: Argumentationsteori og metode: HFIB00621E

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen:

Modul 3: Argumentationsteori og metode: HFIB00621E

Forelæsninger og seminarer
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordingen
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Seminar
  • 14
  • Undervisningsforberedelse
  • 162,75
  • I alt
  • 204,75