HFIB00611U  FILO, Modul 2: Antikken og middelalderens filosofi/ Filosofihistorie 1

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

FILO, Module 2: Ancient and Medieval Philosophy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen

 

Kursusindhold

Kurset giver et historisk overblik over antikkens og middelalderens filosofi, dog med hovedvægten på antikkens filosofi, hvor tekster af især Platon og Aristoteles vil blive gennemgået.

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 2: Antikkens og middelalderens filosofi: HFIB00611E

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen:

Modul 2: Antikkens og middelalderens filosofi: HFIB10451E

 

 

Forelæsning og seminar
Kurset følges også af KA sidefagsstuderende på filosofi (Filosofihistorie 1)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordningen
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Seminar
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5