HFIÅ00761U ÅU FILO Etik og metaetik

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Ethics and Meta-ethics

Uddannelse

Bachelor i Filosofi 2019-ordningen, , KA-sidefag

 

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/

Kursusindhold

Etik omhandler spørgsmålet om hvorledes vi bør og ikke bør handle. Metaetik rejser spørgsmål om hvilken status etiske udsagn har, og om hvilken status moralen som sådan har, epistemologisk og metafysisk. Modulet har til hensigt at give den studerende viden om centrale emner i etiske problemstillinger og teorier inden for normativ etik og metaetik. Fokus er moderne normativ etik og metaetik sådan som det forstås i kontemporære forskningssammenhænge.

Målbeskrivelser

Bachelor i Filosofi 2019-ordningen, Tilvalg 2019-ordning, KA-sidefag

 

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 355,5
  • Seminar
  • 54
  • I alt
  • 409,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2023

Reeksamen

Februar 2023

Kriterier for bedømmelse

Bachelor i Filosofi 2019-ordningen, Tilvalg 2019-ordning, KA-sidefag

 

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​