HFIÅ00661U  ÅU FILO Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi (Efterår 2019)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Epistemology and Philosophy of Mind

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

 

Kursusindhold

Kurset introducerer centrale begreber, argumenter og problemer inden for erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi i moderne filosofi.

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 7: Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIB00671E

Holdundevisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Den mundtlige prøves afvikling. Underviseren formulerer 12-15 eksamens-spørgsmål til pensum, der gøres tilgængelige for de studerende ved kursets afslutning. Ved eksaminationens begyndelse trækker den studerende ét spørgsmål blandt eksamensspørgsmålene. Herefter får den studerende 30 minutters forberedelse med hjælpemidler, hvorefter selve den mundtlige prøve på 30 minutter (inklusive votering) afvikles.

Se studieordning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 54
  • Undervisningsforberedelse
  • 355,5
  • I alt
  • 409,5