HFIÅ00611U  ÅU FILO Antikkens og middelalderens filosofi (Efterår 2019)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Ancient and Medieval Philisophy

Uddannelse

Bachelor i Filosofi, 2016-ordningen

Kursusindhold

Kurset giver et historisk overblik over antikkens og middelalderens filosofi, dog med hovedvægten på antikkens filosofi, hvor bl.a. tekster af Platon og Aristoteles vil blive gennemgået.

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 7: Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIB00671E

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se studieordningen

Den skriftlige eksamens forløb. Eksaminator udfærdiger 12-15 eksamens-spørgsmål senest 3 uger forud for opgavebesvarelsens begyndelse. Ved eksamensperiodens begyndelse trækker hver studerende et eksamensspørgsmål, som vedkommende skal besvare.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 54
  • Undervisningsforberedelse
  • 355,5
  • I alt
  • 409,5