HFAK13022U F.ARK Ark. Arkæologisk forskningsprojekt

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

F.ARK Archaeological Research Project

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset giver den studerende en øvelse i at formulere et relevant og velafgrænset problemfelt samt vurdere de metodisk-teoretiske tilgange hertil. Emnet for det individuelle projekt aftales med eksaminator.

 

Desuden øves den studerendes evne til at præsentere dette klart og forståeligt både mundtligt og skriftligt for et bredere akademisk forum. Den række skriveøvelser, der indgår i eksamen, kan udarbejdes i løbet af kurset. Hvis skriveøvelserne afleveres til en deadline fastsat af underviser, vil den studerende få feedback på øvelserne.

 

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning og arbejdsgrupper. Den inkluderer mundtlig præsentation og diskussion/feedback på de studerendes tekster. Vejledning foregår på gruppeniveau. Teksterne der udarbejdes i løbet af semesteret udgør hovedparten af den endelig portefølje.

Grundbog: Ankersborg, Vibeke 2011: Specialeprocessen. Tag magten over dit speciale. Samfundslitteratur. Gylling.

Øvrige: Studenterrådgivningen 2016: Speciale. Studenterrådgivningen – i samarbejde med Studie- og karrierevejledningen på RUC

Bechshøft, L. u.å.: Gode råd til specialeprocessen. Udarbejdet af Aarhus Universitet

Jensen, T. K. u.å.: Specialeskrivningsværkstedet. Udarbejdet af Aarhus Universitet.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 28
 • Projektarbejde
 • 360
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur