HFAB10041U F. ARK Eksperimentel Arkæologi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

F. ARK Experimental Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset eksemplificerer og problematiserer den eksperimentel-arkæologiske metode og metodens samspil med andre discipliner. Det er opbygget af fire elementer: 

1) Introduktion til forskningshistorie og teori, 

2) Diskussion af udvalgte ’case-studies’ 

3) Øvelsesrække med praktiske eksperimenter og teknologistudier, samt 

4) Præsentation, diskussion og perspektivering af de udførte forsøg.

Kurset udbydes i et  samarbejde mellem SAXO-instituttet og andre relevante forskningsinstitutioner.

Holdundervisning og øvelser.
En del af undervisningen vil foregå andre steder end på universitetet.
Grundfagsstuderende kan tage dette kursus som tilvalg under eget fag.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse: fire dages obligatorisk eksperimentalarkæologisk feltarbejde.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning - Forhistorisk arkæologi