HFAB00701U ARK. Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

ARK. Method 2: Documentation and Analysis with research Topic

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset omhandler de grundlæggende principper og anvendelsesmuligheder inden for udvalgte analysetyper og introducerer den studerende til anvendelsen af relationelle databaser og digitale Geografiske Informationssystemers til dokumentation, analyse og visualisering af arkæologiske data. Kurset består af en teoretisk og en praktisk del, som involverer database og GIS øvelser.

Broch, M.C. 2016. En introduktion til luftfotoarkæologi på internettet: fælder og fund, Holstebro Museums Årsskrift 38-48.

Chapple, R. M. 2013. Radiocarbon dating: theoretical concepts and practical applications (all you ever wanted to know about 14C but were afraid to ask), I: B. Kelly, N. Roycroft & M. Stanley (red.), Futures and Pasts: archaeological science on Irish road schemes, Dublin, 75-86.  

Christensen, K. 2007. Forhistorisk dendrokronologi I Danmark, KUML.Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab, 217-236.

Eppelbaum, L. V. 2000. Applicability of geophysical methods for localization of archaeological targets: An introduction, Geoinformatics 11:1, 25-34.

Landeschi, G. 2019. Rethinking GIS, three-dimensionality and space perception in archaeology, World Archaeology 51:1, 17-32.

Lynnerup, N., T. Solheim, J. Boldsen & V. Alexandersen 2008. Alders- og kønsvurdering, I: N. Lynnerup, P. Bennike & E. Iregren (red.), Biologisk antropologi med human osteologi. København, 69-109.

Mauritzen, E. Schlosser, L. Helles Olesen & C. Meinertz Risager 2015. Brug af droner I dansk arkæologi. Drone rapport. Droneprojektet.

O’Connor, T. 2004. The Archaeology of Animal bones, Sutton, 1-18.

Olesen, L. Helles & E. Schlosser Mauritzen 2012. Skjulte fortidslandskaber i skov og hede afsløres med detaljerede laserscanninger, Holstebro Museums Årsskrift, 24-40.

Peacock, D.P.S. 1977. Ceramics in Roman and Medieval Archaeology, I: D.P.S. Peacock (red.), Pottery in Early Commerce: Characterization and Trade in Roman and Later Ceramics, London – New York – San Fransisco, 21-33.

Porter, S. T., M. Roussel & M. Soressi 2016. A Simple Photogrammetry Rig for the Reliable Creation of 3D Artifact Models in the Field. Lithic Examples from the Early Upper Paleolithic Sequence of Les Cottés (France), Advances in Archaeological Practice 4:1, 71-89.

Precht, K.S. 2007. GPS – arkæologens ven eller fjende. Arkæologisk Forum 17, 6-11.

Sanders, G.D.R., S.A. James, A. Carter Johnson 2017. Corinth Excavations. Archaeological Manual, Grand Forks, 107-115.

Siegmund, F. 2014. Tutorial for archaeologists: How to perform a correspondence analysis ‐ a practitioners guide to success and reliability, Düsseldorf. (Draft version 0.9)

Skibo, J.M. 2013. Understanding Pottery Function (Manuals in Archaeological Method, Theory and Technique). New York, 1-62.

Slots- og Kulturstyrelsen 2016. Dokumentation og afrapportering (Tekst uddraget fra SLKS hjemmeside den 28.01.2019).

Slots- og Kulturstyrelsen 2019a. Arkæologiske strategier for udgravninger.

Slots- og Kulturstyrelsen 2019b. Retningslinjer for udformning af beretning for arkæologiske undersøgelser.

Stewart, G. 2013. Archaeological recording Practice. Guidelines for archaeological excavation and recording techniques. Northumberland National Park/English Heritage.

Trinks, I. 2015. Chapter 5. Nondestructive Subsurface Mapping, I: Carver, M., B. Gaydarska & S. Montón-Subías (red.), Field Archaeology from around the World. Ideas and Approaches. New York.

Valente, E. & M. Cozzolino 2019. GIS mapping of the archaeological sites in the Molise Region (Italy), Archeologia e Calcolatori 30, 367-385

Winther-Jacobsen, K. 2017. Landskabsarkæologi i det 21. århundrede, (Aigis Supplementum) Klassiske Arkæologiske Studier 4.

Winther-Jacobsen, K. & T. Bekker-Nielsen 2017. A Late Roman building complex in the Papaz Tarlası, Vezirköprü (ancient Neoklaudiopolis, northern Asia Minor), Proceedings of the Danish Institute at Athens 8, 25-58.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel