HFAB00691U F. ARK Periodekursus 2

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

F. ARK Archaeology, period 2

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Ældre Stenalder 2.000.000 til 4000 f. kr. i Danmark og Nordeuropa (palæolitikum og mesolitikum).
Kurset omhandler den ældre stenalder i det Sydskandinaviske område, fra diskussionen om en mulig mellempalæolitisk bosættelse til neolitiseringen og bondestenalders begyndelse.

Målbeskrivelser

Målet med kurset er at give den studerende en indføring i at kunne:

 • redegøre for den kronologiske udvikling
 • typologisk bestemme de karakteristiske redskabstyper
 • kronologisk datere dem til en bestemt kultur
 • redegøre for de vigtigste publicerede fund, bopladser og grave (på pensum)
 • diskutere om et fund er rent eller blandet
 • redegøre for forskellige analytiske metoder til bopladsundersøgelser
 • have et kendskab til de klassiske såvel som nye problemstillinger inden for stenalderarkæologi og diskutere disse

kende forskel på ubearbejdet og antropogen flint

Videnskabelige artikler og monografier, samt uddelt materiale i relation til genstandsøvelser og ekskursioner (kompendium)

Forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder. Ekskursioner annonceres.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • I alt
 • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur