HFAB00681U ARK. Metode 1: feltarkæologisk metode med forskningsområde

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

ARK. Method 1: Field Archaeology with research Topic

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del er en elementær introduktion til de metoder og teknikker, der anvendes på arkæologisk feltarbejde, det arkæologiske feltarbejdes elementære aspekter. Ud over forelæsninger og holdundervisning vil der være praktiske øvelser og/eller ekskursioner. Den praktisk del består af to ugers seminargravning i løbet af sommeren på en arkæologisk udgravning i det mediterrane område eller i Danmark. I forbindelse med seminargravningen må der påregnes udgifter til transport.

 

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset forskningsområde - søg på  HELGA i kursusdatabasen og se alle forskningsområderne.

Arbuckle, B.S., Animals in the Ancient World, i: A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East, Malden 2012, 201–219.

Balme, J. & A. Paterson, Stratigraphy, i: J. Balme & A. Paterson (red.) Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analysis, London 2008, 97-116.

Felding, L. & D. Stott, A posthole is a posthole? A discussion of excavation strategies and methodology in Denmark and the UK, Arkæologisk Forum 28, 2013, 31-34

Harris, E., Principles of Archaeological Stratigraphy, London 1989, 2. udg., 1-21, 29-39.

Holliday, V. T. & R. D. Mandel, Soil survey, i: A.S. Gilbert (red.), Encyclopedia of Geoarchaeology, Dordrecht 2017, 856-862

Houmark-Nielsen, M., J. Krüger & K. H. Kjær, De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling, Geoviden: Geologi og geografi 2, 2005, 2-20.

Mandel, R. D., P. Goldberg & V. T. Holliday: Site Formation Processes, i: A.S. Gilbert (red.) 2017: Encyclopedia of Geoarchaeology, Dordrecht 2017, 797-817

Orton, C., P. Tyres and A. Vince, Pottery in Archaeology, Cambridge 2013, 2 udg.

Renfrew, C. & P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods and Practice, London 2020, 8. udg.

Rice, P.M., Pottery Analysis: A Source Book, Chicago – London 1987, chapter 7.

Sease, C., Conservation Manual for the Field Archaeologist, 1994. (Online: https:/​/​ioa.ucla.edu/​press/​conservation-manual-field-archaeologist)  

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Kollektiv