HFAB00661U ARK Introduktion til Arkæologi og Humanistisk videnskabsteori

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Introduction to Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Introduktion til arkæologi

Kurset giver de studerende en indføring i de overordnede arkæologiske problemstillinger, der knytter sig til arkæologiske data, metoder og historik med særligt fokus på de fagområder, der repræsenterer den forhistoriske arkæologi i Nordeuropa og den klassiske arkæologi i Middelhavsområdet. På kurset arbejder de studerende tematisk med en række temaer som fx ’arkæologi og død’, ’arkæologi og bosættelse’ og ’formidling af arkæologisk viden’.

 

Humanistisk videnskabsteori

I tilknytning til Introduktionen følges sideløbende en forelæsningsrække om humanistisk videnskabsteori. Her får den studerende kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger inden for humaniora, og forelæsningerne vil behandle relationen mellem humanistisk videnskab på et generelt plan og de mere fagspecifikke videnskabelige praksisser. Forelæsninger giver således indblik i de forskellige fagligheder og faglige identiteter, der findes på instituttet, og den studerende stifter bekendtskab med fagenes forskellige videnskabsteoretiske traditioner og udfordringer. Den studerende får viden om, hvordan fagene (herunder arkæologi, etnologi, historie, klassisk græsk og latin) er forskellige, og hvad de har til fælles ud fra de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er viden? og Hvordan bliver viden til?

Alcock, S.A. & R. Osborne (red.), Classical Archaeology, Oxford 2008.

Grant, J., S. Gorin & N. Fleming, The Archaeology Coursebook. An introduction to themes, sites, methods and skills, London 2015, 4. udg.

Thurén, T. 2019. Videnskabsteori for begyndere. 3. udgave. København: Hans Reitzels Forlag. Oversat af M. Visby.

Holdundervisning, forelæsninger, øveser og ekskursioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 154
 • Ekskursioner
 • 27
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 238
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet