HFAB00652U F. ARK Bachelorprojekt

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Forhistorisk arkæologi

Kursusindhold

BA-projektet er et individuelt forløb hvor de studerende forventes at arbejde metodisk, analytisk og syntetiserende med et selvvalgt problem og materiale. Dette er fortrinsvis et primært materiale fra de danske, kulturhistoriske museer. Alternativt arbejdes med et problem der kræver selvstændig indsamling og analyse af empiri og materiale. Til projektet er knyttet en vejleder.

Hovedparten af kurset består af selvstændigt projektarbejde, enten individuelt eller i gruppe. Dermed eksisterer der ikke en grundbog eller kompendier, og de studerende forventes selv at akkumulere den relevante litteratur til deres individuelle projekt.

Kurset består af selvstændigt projektarbejde, enten individuelt eller i gruppe. Til dette fagelement er knyttet individuel vejledning, ikke anden undervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 242
  • Vejledning
  • 10
  • I alt
  • 252
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi

Censurform
Ekstern censur