HFAB00631U ARK. Arkæologisk tema A - dokumentation og analyse

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

ARK. Archaeological topic A - documentation and analysis

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi.

Kursusindhold

Kurset introducerer de studerende til avancerede feltmetoder og videre bearbejdning i form af dokumentation og analyse af de data, som akkumuleres under arkæologiske udgravninger. Et af kursets læringsmål er en kritisk vurdering af de anvendte feltmetoder, refleksion over dokumentation og registreringspraksis samt anvendelsen af alternative metoder, fx geofysiske, på en udvalgt arkæologisk undersøgelse. En af analyseredskaberne er rumlige analyser i GIS program, og det forventes af de studerende, at de medbringer egen laptop/PC. Der arbejdes ud fra en selvvalgt lokalitet inden for det danske eller det mediterrane område.

Videnskabelige artikler og monografier, samt uddelt materiale i relation til øvelser.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

 

 

Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse