HFAB00631U ARK. Arkæologisk tema A - dokumentation og analyse

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

ARK. Archaeological topic A - documentation and analysis

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi.

Kursusindhold

Kurset introducerer de studerende til avancerede feltmetoder og videre bearbejdning i form af dokumentation og analyse af data, som akkumuleres under arkæologiske udgravninger. En af analyseredskaberne er rumlige analyser i GIS program, og det forventes af de studerende, at de medbringer egen laptop/PC.  Et af kursets læringsmål er en kritisk vurdering af de anvendte feltmetoder og refleksion over anvendelsen af alternative metoder på en udvalgt arkæologisk undersøgelse inden for det danske område. Demonstrationer og øvelser kan omfatte hele dage, og der må påregnes udgifter til transport.

Videnskabelige artikler og monografier, samt uddelt materiale i relation til øvelser

Forelæsninger, holdundervisning, øvelser, ekskursioner og individuel vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig hjemmeopgave med 20% forøget pensum.

Kriterier for bedømmelse

Se aktuelle studieordninger:

Klassisk arkæologi

Fohistorisk arkæologi