HFAB00621U ARK Arkæologisk teori

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Theory of Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

I dette kursus vil den studerende stifte bekendtskab med en række af de problemstillinger, der knytter sig til fortolkningen af arkæologisk materiale. Kurset skal gøre den studerende i stand til at forholde sig kritisk til fortolkninger og analyser af arkæologisk materiale i forhold til arkæologiens teorihistorie: hvor kommer ideer og koncepter fra? Hvordan bliver skiftende teoretiske orienteringer dannet? Hvilket videnskabsideal eller meta-narrativ ligger der bag en given arkæologisk fortolkning? Den studerende vil desuden blive udstyret med teoretisk viden og færdigheder, der skal gøre den studerende i stand til selvstændigt at koble teoretiske perspektiver til et konkret arkæologisk materiale.

Kursets første del introducerer arkæologiens teorihistorie og giver en oversigt over de teoretiske skoler, som har præget skiftende tendenser i arkæologiens faglige identitet. Kursets mere omfattende anden del afsøger muligheden for at koble arkæologisk (og antropologisk) teori med arkæologiens genstandsmateriale i kritiske analyser og fortolkningsarbejde.

I kurset vil der løbende blive uddraget pointer og problemstillinger fra to grundbøger. De anbefales læst før kursusstart, da de vil lette læsningen og forståelsen af kursets øvrige litteratur:

 

Bille, M., & T. F. Sørensen. 2019. Materialitet - en indføring i kultur, identitet og teknologi. 2. udgave. København: Samfundslitteratur.

 

Johnson, M. 2010. Archaeological Theory. An Introduction. Oxford: Blackwell.

Undervisningen vil foregå som forelæsninger kombineret med underviserstyrede øvelser og diskussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 60
 • Forberedelse (anslået)
 • 154
 • Seminar
 • 12
 • I alt
 • 238
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)