HFAB00611U ARK. Arkæologisk Udgravningsteknik

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

ARK. Archaeological Field Techniques

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Kurset består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del er en elementær introduktion til de metoder og teknikker, der anvendes på arkæologisk feltarbejde. Det arkæologiske feltarbejdes elementære aspekter. Det arkæologiske feltarbejdes elementære aspekterUd over forelæsninger og holdundervisning vil der være praktiske øvelser og/eller ekskursioner. Den praktisk del består af fire ugers seminargravning i løbet af sommeren på en arkæologisk udgravning i Danmark. I forbindelse med seminargravningen må der påregnes udgifter til transport.

Grundbog i arkæologisk udgravningsteknik samt videnskabelige artikler.

For tilvalgsstuderende: Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i modul VI (Arkæologisk feltarbejde og udgravning), at man har bestået – eller at man samtidig er indstillet til (og består) prøven i modul I (Introduktion til Arkæologi) samt én prøve i enten modul II, III, IV eller V (Arkæologi i Danmark og Nordeuropa 1, 2, 3, eller 4).
Forelæsninger, holdundervisning, øvelser og ekskursioner, klynge- og individuel vejledning, samt en fire ugers seminargravning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering
Pensum: 1500 sider (+/- 5%)
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger på Arkæologi: 

Forhistorisk arkæologi

Klassisk arkæologi