HFAB00611U ARK. Arkæologisk Udgravningsteknik

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

ARK. Archaeological Field Techniques

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Det arkæologiske feltarbejdes elementære aspekter. Nærmere kursusbeskrivelse følger.

For tilvalgsstuderende: Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i modul VI (Arkæologisk Udgravningsteknik), at man har bestået – eller at man samtidig er indstillet til (og består) prøven i modul I (Introduktion til Arkæologi) samt én prøve i enten modul II, III, IV eller V (Arkæologi i Danmark og Nordeuropa 1, 2, 3, eller 4).
Forelæsninger, holdundervisning, øvelser og ekskursioner, samt en fire ugers seminargravning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Pensum: 1500 sider (+/- 5%)

- Fremmøde i min. 75% af undervisningen
- Fremmøde i 100% af seminargravningen
- En skriftlig øvelse med refleksion over udgravningsmetode i relation til seminargravningsforløbet.

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger på Forhistorisk Arkæologi

                                   Aktuelle studieordninger på Klassisk Arkæologi