HFAB00601U F. ARK Periodekursus 4

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

F. ARK Archaeology, period 4

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Danmark og Nordeuropa i førromersk, romersk og ældre germansk jernalder. Perioden fra de 500 f.Kr. til 550 e.Kr.
Se kursusprogrammet på kursushjemmesiden.

Videnskabelige artikler og monografier, samt uddelt materiale i relation til genstandsøvelser og ekskursioner

Kurset kan ikke tages som tilvalg.
Forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder, samt ekskursioner.
Ud over de faste ugentlige forelæsninger vil der på andre ugedage være en række genstandsøvelser (bl.a. i Nationalmuseets lokaler i Ørholm) og mindre ekskursioner i HT-området (transportudgifter i den forbindelse må påregnes)
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Pensum: 1000 normalsider (+/- 5%)
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Se aktuelle studieordninger