HFAB00581U F. ARK Periodekursus 2

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

F. ARK Archaeology, period 2

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

2.000.000 til 4000 f.Kr. i Danmark og Nordeuropa (palæolitikum og mesolitikum).
Se kursusprogrammet på kursushjemmesiden.

Videnskabelige artikler og monografier, samt uddelt materiale i relation til genstandsøvelser og ekskursioner (kompendium)

Forelæsninger, holdundervisning, øvelser og ekskursioner.
Pensum: 1200 normalsider (+/- 5%)
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Pensum: 1200 normalsider (+/- 5%)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve (dialog) uden hjælpemidler under forudsætning af bunden skriftlig øvelse.

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:

Se aktuelle studieordninger