HFAB00571U F. ARK Periodekursus 1 - Fra yngre germansk jernalder til nu (Forhistorisk Ark.)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Archaeology, period 1

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Materiel kultur i Danmark og Nordeuropa i yngre germansk jernalder, vikingetid, middelalder, renæssance, nyere tid og samtid - fra omkring 600 e. Kr. til nu. Se kursusprogrammet i Absalonrummet. Udover de skemasatte forelæsninger vil der være oldsagsøvelser i Nationalmuseets magasiner i Ørholm, på Nationalmuseet, på Københavns Museum, på Æbelholt Klostermuseum og på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Pensum er sammensat af en lang række artikler og uddrag af videnskabelige værker. Der indgår ikke egentlige grundbøger i pensum.

Forelæsninger, seminarer, ekskursioner og øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder. Klynge- og individuel vejledning.
Tilvalg: Kurset kan ikke tages af fagets egne studerende som tilvalg under grundfag.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 154
 • Øvelser
 • 27
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 238
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi