HFAB00571U  F. ARK Periodekursus 1 - Fra yngre germansk jernalder til nu (Forhistorisk Ark.)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Archaeology, period 1

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Materiel kultur i Danmark og Nordeuropa i yngre germansk jernalder, vikingetid, middelalder, renæssance, nyere tid og samtid - fra omkring 600 e. Kr. til nu. Se kursusprogrammet i Absalonrummet. Udover de skemasatte forelæsninger vil der være oldsagsøvelser i Nationalmuseets magasiner i Ørholm, på Nationalmuseet, på Københavns Museum, på Æbelholt Klostermuseum og på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Forelæsninger, seminarer, ekskursioner og øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder.
Tilvalg: Kurset kan ikke tages af fagets egne studerende som tilvalg under grundfag.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Øvelser
 • 27
 • Forberedelse
 • 154
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 238