HFAB00561U  ARK Introduktion til Arkæologi

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Introduction to Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Indføring i de overordnede arkæologiske problemstillinger, der knytter sig til arkæologiske data, metode og historik med særligt fokus på de fagområder, der repræsenterer den forhistoriske arkæologi i Nordeuropa og den klassiske arkæologi i Middelhavsområdet. Udover de skemasatte forelæsninger vil der være en række mindre ekskursioner, fortrinsvis koncentreret i den første del af semestret.

Udvalgte kapitler fra følgende værker:
Renfrew, C. & P. Bahn 2012 (6th ed.): Archaeology, Theories, Methods and Practice. London (Thames & Hudson).

Alcock, S.A. & R. Osborne (ed.) 2008: Classical Archaeology. Oxford (Blackwell: paperback).

Biers, W.R. 1992: Art, Artefacts and Chronology in Classical Archaeology. London (Routledge). (vil foreligge elektronisk for deltagerne på kurset).

Jensen, Jørgen 2013: Danmarks Oldtid. Gyldendal (forkortet og let ajourført).

Hertil kommer diverse artikler, de individuelle pensa til hjemmeopgaverne, samt evt. anden litteratur under kurset.

Forelæsninger, kollokvier og ekskursioner, samt skriftlige øvelser. Ekskursioner annonceres.
Tilvalg: Kurset kan ikke tages af fagets egne studerende som tilvalg under grundfag. Kurset kan tages som tilvalg under 2007-studieordningen for BA-tilvalg ved Forhistorisk Arkæologi.
Der må påregnes at der er ekstra timer i de første uger, samt ekskursioner o.a.
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Pensum: 1500 sider
Krav til indstilling til eksamen

For studerende på 2012-studieordningen for henholdsvis Forhistorisk og Klassisk Arkæologi

Se:

- Introduktion til arkæologi HFAB00451E

- Introduktion til arkæologi FKAB00451E

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

For studerende på 2019-studieordningen for henholdsvis Forhistorisk og Klassisk Arkæologi

Se:

- Introduktion til arkæologi HFAB00561E

- Introduktion til arkæologi HKAB00561E

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 28
 • Ekskursioner
 • 27
 • Vejledning
 • 1
 • Forberedelse
 • 154
 • I alt
 • 238