HFAB00551U F. ARK Bachelorprojekt

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Forhistorisk arkæologi

Kursusindhold

BA-projektet er et individuelt forløb hvor de studerende forventes at arbejde analytisk og syntetiserende med fortrinsvis et primært materiale fra de danske, kulturhistoriske museer. Alternativt med et problem der kræver selvstændig indsamling og analyse af empiri og materiale.

Hovedparten af kurset består af selvstændigt projektarbejde, enten individuelt eller i gruppe. Dertil kommer holdundervisning i form af kollokvier, herunder mundtlige præsentationer af projektet på forskellige stadier i projektforløbet, samt vejledning individuelt eller i gruppe. Dermed eksisterer der ikke en grundbog eller kompendier, og de studerende forventes at akkumulere litteraturen til deres individuelle projekt.

Hovedparten af kurset består af selvstændigt projektarbejde, enten individuelt eller i gruppe. Dertil kommer holdundervisning i form af kollokvier, herunder mundtlige præsentationer af projektet på forskellige stadier i projektforløbet, samt vejledning individuelt eller i gruppe.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 28
 • Projektarbejde
 • 140
 • Vejledning
 • 14
 • I alt
 • 252
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Forhistorisk Arkæologi