HFAB00551U F. ARK Bachelorprojekt

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Forhistorisk arkæologi

Kursusindhold

BA-projektet omfatter bearbejdning og analyse af et arkæologisk materiale, som fortrinsvis indhentes på lokale, kulturhistoriske museer.BA-projektet omfatter bearbejdning og analyse af et primært arkæologisk, materiale, som fortrinsvis indhentes på lokale, kulturhistoriske museer. 

Hovedparten af kurset består af selvstændigt projektarbejde, enten individuelt eller i gruppe. Dertil kommer holdundervisning i form af kollokvier, herunder mundtlige præsentationer af projektet på forskellige stadier i projektforløbet, samt vejledning individuelt eller i gruppe.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 28
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Projektarbejde
 • 140
 • Vejledning
 • 14
 • I alt
 • 252
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kriterier for bedømmelse