HFAB00541U  ARK. Europæiske forbindelser

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

ARK. European connections

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Med udgangspunkt i et udvalgt område i Vesteuropa fokuseres på interaktionen mellem Vesteuropa, Nordeuropa og Middelhavsområdet i udvalgte dele af forhistorien, med særlig vægt på perioden ca. 1000 BC – AD 1000. Fokus rettes tillige mod forskellige former for kulturmøde i de respektive regioner.


Kurset vil blive ledsaget af en ekskursion til en region i Vesteuropa med rigt arkæologisk fundstof.

Forelæsninger, museumsbesøg og ekskursioner.
Point
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering
Pensum: 1000 normalsider (+/- 5%)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0