HFAB00481U  F. ARK Periodekursus 2

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

F. ARK Archaeology, period 2

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

2.000.000 til 4000 f. kr. i Danmark og Nordeuropa (palæolitikum og mesolitikum). Der vil være øvelser torsdag og fredag i flintlaboratoriet.

Forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder. Ekskursioner annonceres.
Pensum: 1200 normalsider (+/- 5%)
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Mundtlig prøve med opsyn.
Pensum: 1200 normalsider (+/- 5%)
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremlæggelser.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve (dialog) uden hjælpemidler under forudsætning af bunden skriftlig øvelse.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0