HFAB00471U  ARK. Arkæologisk Udgravningsteknik

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

ARK. Archaeological Field Techniques

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Kursusindhold

Det arkæologiske feltarbejdes elementære aspekter.

 

Nærmere kursusbeskrivelse følger.

For tilvalgsstuderende: Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i modul VI (Arkæologisk feltarbejde og udgravning), at man har bestået – eller at man samtidig er indstillet til (og består) prøven i modul I (Introduktion til Arkæologi) samt én prøve i enten modul II, III, IV eller V (Arkæologi i Danmark og Nordeuropa 1, 2, 3, eller 4).
Forelæsninger, holdundervisning, øvelser og ekskursioner, samt en fire ugers seminargravning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering
Pensum: 1500 sider (+/- 5%)
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0