HESB0001FU  ESK, Bachelorprojekt i eskimologi (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Eskimological bachelor project

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

 

Kursusindhold

Formålet med seminaret er at introducere de studerende til det akademisk forløb, som knytter sig til skrivning af bachelorprojekt.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning

Bachelorprojekt (fagelementkode HESB00701E)

 

Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer (2015).
Pensum: Eksaminanden sammensætter selv pensum på 1.000 - 1.100 normalsider. Opgaven har et omfang af 25-30 normalsider
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 398,5
  • Forelæsninger
  • 2
  • Vejledning
  • 12
  • I alt
  • 412,5