HESB0001EU  ESK, Inuit Kultur og Samfund (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Inuit Culture and Society

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007

 

Kursusindhold

Kurset giver et oversigtligt kendskab til kultur- og samfundsforhold blandt inuit i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien i historisk såvel som i nyere tid. De for eskimologien relevante teorier, metoder og diskussioner introduceres, og der gives en indføring i fagets håndbøger og øvrige litteratur. Der arbejdes ligeledes med opgaveskrivning og mundtlige foredrag, som en del af den aktive undervisningsdeltagelse.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Inuit kultur og samfund (fagelementkode HESB00611E)

BA tilvalg 2007-studiordning:
Inuit kultur og samfund I (fagelementkode HESB10051E)

Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E )

 

Mastere til kopiering

Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Der er mange tekster på engelsk og et obligatorisk pensum på 900-1000 normalsider
Holdundervisning med forelæsninger og tekstdiskussioner, aktiv deltagelse fra studerende med kortere oplæg, samt opgavefeedback.
Eksamen
BA uddannelsen: Bunden skriftlig hjemmeopgave på 5-6 sider (der gives 7 dage til besvarelsen). For at kunne gå til den ordinære eksamen, skal den studerende være undervisningsaktiv ved at gennemføre en procesopgave (4-5 sider) og et foredrag (10-15 minutter).

BA tilvalg: Fri skriftlig hjemmeopgave på 9-11 normalsider med bundet pensum på 900 normalsider og 500 normalsiders frit pensum.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se eksamensbeskrivelse.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 286
  • Forelæsninger
  • 70
  • Eksamen
  • 56,5
  • I alt
  • 412,5