HENK04281U  Engelsk - Oversættelse engelsk-dansk (KATV)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

English - Translation English-Danish (KATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en ikke-teknisk tekst fra engelsk til dansk, således at oversættelsen
  • demonstrerer semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave,
  • er grammatisk og ortografisk korrekt, samt
  • afspejler den studerendes viden om oversættelsens teori, metoder og strategier i løsningen af problemer ved oversættelse fra engelsk til dansk  
 • anvende praksisrelevant oversættelsesteori
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse
 • 81,55
 • I alt
 • 95,55