HENK04235U  Projektorienteret forløb - udvidet

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Academic Internship – Extended

Kursusindhold

Studerende kan tage et projektorienteret forløb og udføre projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed. Den studerende finder selv arbejdsplads til forløbet.

I det projektorienteret forløb skal den studerende afprøve og udvikle sine akademiske kompetencer ved at udføre konkrete opgaver på arbejdspladsen.

Under forløbet på arbejdspladsen har den studerende en vejleder på universitetet. Den studerende afslutter forløbet med en skriftlig eksamen, hvori der bl.a. indgår en organisationsanalyse.

Anbefalet litteratur: Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdag: Organisationsteori (6. Udgave). Handelshøjskolens Forlag, København 2014 samt pensum fra det forberedende kursus i august. Dertil skal du selv finde relevant litteratur til din eksamensopgave.

Projektorienteret forløb på en arbejdsplads og vejledning. Vejledningen vil evt. foregå i grupper.
Et projektorienteret forløb skal forhåndsgodkendes inden du starter. Du skal udarbejde en kontrakt, arbejdsbeskrivelse og studieplan som sendes til annavj@hum.ku.dk i en ansøgning om forhåndsgodkendelse senest den 15. august for ophold i efteråret eller 15. januar for ophold i foråret. Læs mere på KUnet: https:/​/​intranet.ku.dk/​engelsk_ka/​uddannelsensforloeb/​projektorienteretforloeb/​Sider/​default.aspx
Point
30 ECTS
Prøveform
Andet
Projektorienteret forløb kan bruges til følgende eksamener:
HENK04231E, KATV
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 3
  • Praktik
  • 560
  • Forberedelse
  • 256
  • I alt
  • 819