HENGEROM4U  Fælles - Fremmedsprogs- og kulturdidaktik

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Second Language Acquisition and Cultural Didactics

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teorier om fremmedsprogtilegnelse, de fire sprogfærdigheder, interkulturel kompetence, kultur- og litteraturdidaktik, undervisningsmetoder, lærerkognition og forhold vedrørende elevvariablen (fx alder, intelligens, motivation, elevtyper). Der fokuseres endvidere på tilrettelæggelse af konkrete eller fiktive undervisningsforløb samt curriculumanalyse. Der vil være mulighed for at komme i et minipraktikforløb på et gymnasium i hovedstadsområdet i løbet af kurset.

 • Bjerre, M. & Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningens Forlag.
 • Leth Andersen, H. et.al. (2014). Fremmedsprog i gymnasiet. Teori, praksis og udsyn. Samfundslitteratur.
 • Kompendiet Fremmedsprogs- og kulturdidaktik
Holdundervisning
Kurset udbydes på de gymnasierettede KA på fransk, italiensk, spansk og tysk hvor det er obligatorisk. Kurset kan også tages som frit emne af ikke gymnasierettede KA-studerende på fransk, italiensk, spansk og tysk. I så fald skal du bruge et fagelement fra dit grundfag til det.
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 9. januar 2019
- Mundtligt gruppeoplæg ledsaget af et refleksionspapir på 1 ½-2 sider samt en powerpoint
- 48 timers bunden hjemmeopgave
- Fri hjemmeopgave på 11-15 normalsider samt et formidlingsprodukt, som skal kommenteres og kvalificeres i hjemmeopgaven.
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5