HENGERO10U  Fælles - Frit emne - Særligt studeret emne/område inden for oversættelsesstudier

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Special Topic/Area within Translation Studies

Kursusindhold

Kurset vil sætte fokus på de særlige etiske og praktiske udfordringer der er forbundet med oversættelse i en politisk/idelogisk kontekst, inden for forskellige genrer/medier, skønlitteratur, nyhedsoversættelse, sagtekster, børnelitteratur, samt audiovisuelle tekster (film, tv, internettet). Vi vil komme ind på en række spørgsmål vedr.:

 • Oversættelse og censur/ytringsfrihed
 • Oversættelse og etik
 • Aktivistisk oversættelse (fx postkolonial og feministisk oversættelsesteori og -praksis)
 • Oversættelse i konfliktsituationer (krig, retssager, etc.)
 • Normer og forventninger vs. Oversættelse i praksis
 • Sprogpolitik, fx i EU og andre internationale organisationer 
 • Sprog og identitet, herunder sprogdød
 • 'Dårligt sprog' som politisk virkemiddel
 • Baggrundsviden og terminologi
 • Etc. etc.

 

Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at reflektere over disse spørgsmål, samt at styrke oversættelsespraksis og oversættelseskritik gennem arbejdet med konkrete tekster.

Elektronisk kompendium med primærtekster vil ligge i Absalon ved semesterstart.

Kurset vil omfatte ugentlige lektioner á 3-4 timer, vekslende mellem forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen, oplæg ved de studerende, og egen oversættelse/​oversættelseskritik som hjemmearbejde (gruppe/individuelt). Vi planlægger besøg til relevante institutioner ude i byen.
Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter (kendskab til mindst ét fremmedsprog på højt niveau er dog en forudsætning). Det kan tages som 2. modul på Oversættelsesprofilen/​tilvalget eller frit emnekursus (15 eller 7,5 ECTS). Studerende der skriver speciale kan følge kurset, under forudsætning af at der er plads.
Kurset ligger i forlængelse af kurset i efteråret 2018 ”Oversættelse i teori og praksis: En oversigt over centrale begreber, problemstillinger og skoler inden for oversættelsesstudier”. Har man ikke fulgt dette kursus, kan man med fordel orientere sig i grundbogen fra efteråret: Jeremy Munday (2016): Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 4. edition (fås i Academic Books).
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 12. juni 2019
Studerende på Oversættelsesprofilen/​tilvalget, samt studerende der tager kurset som Engelsk KA-emne, skal aflægge Portfolio-eksamen, bestående af
• Redegørelse for problemfelt og foreløbig problemformulering (2 sider – aflevering slut april)
• Kommenteret litteraturliste og begrundelse for valg af tekst til oversættelse/​oversættelseskritik (3 sider – aflevering midt maj)
Afsluttende hjemmeopgave, omhandlende en særlig problemstilling indenfor kursets emnefelt, eksemplificeret gennem egen oversættelse eller oversættelseskritik (25 sider – aflevering første/anden uge af juni).
Krav til indstilling til eksamen

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5