HENB10451U  Engelsk - Introduktion til den engelsktalende verden (BATV)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

English - Introduction to the English-speaking World (BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • identificere sociale, politiske og kulturelle faktorer i udviklingen af den engelsksprogede verdens oprindelse
 • anvende historisk metodologi gennem læsning og analyse af kilder som led i fortolkning af historiske problemstillinger
 • anvende en række relevante opslagsværker og elektroniske databaser i forbindelse med opgaveskrivning
 • præsentere et tema eller emne inden for historie og samfundsforhold i den engelsktalende verden
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse
 • 162,75
 • I alt
 • 204,75