HENB01361U  Engelsk - Oversættelse dansk-engelsk

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

English - Translation Danish-English

Uddannelse

Engelsk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en ikke-teknisk tekst fra dansk til engelsk, således at over-sættelsen
  • demonstrerer semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave,
  • er grammatisk og ortografisk korrekt samt
  • afspejler den studerendes viden om oversættelsens teori, metoder og strategier i løsningen af problemer ved oversættelse fra dansk til engelsk
Holdundervisning
Undervises sammen med HENB01371U Oversættelse engelsk-dansk
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse
 • 95,2
 • I alt
 • 109,2