HENB01331U  Engelsk - Oversættelse introduktion

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

English - Translation introduction

Uddannelse

Engelsk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • oversætte ikke-tekniske tekster mellem dansk og engelsk, med tilstrækkelig forståelse for sproglige nuancer og beherskelse af sproglige konventioner i såvel engelsk som dansk
  • demonstrere viden om det oversættelsesteoretiske begrebsapparat og anvende denne viden i analysen af foreliggende oversættelser mellem dansk og engelsk
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 14
  • Forberedelse
  • 190,75
  • I alt
  • 204,75