HENB01301U  Engelsk - Engelsk litteratur 2

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

English - English Literature 2

Uddannelse

Engelsk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • danne sig et overblik over engelsk litteraturs væsentligste genrer i nyere tid
 • anvende litteraturteoretisk terminologi i analysen af litterære tekster
 • præsentere en fokuseret skriftlig analyse af et litterært værk
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
Forelæsning og holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • I alt
 • 204,75