HENB01281U  Engelsk - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

English - Grammar and Perspectives on Languages 1

Uddannelse

Engelsk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • anvende og beskrive engelsk grammatik: syntaks og morfologi, de
 • redegøre for sproglig betydning (semantik og sprogfilosofi)
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk
Forelæsning og holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 162,75
 • I alt
 • 204,75