HENÅ10453U  ÅU ENG Engelsk: Introduktion til den engelsktalende verden (Efterår 2018)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

ÅU ENG English: Introduction to the English-Speaking World

Uddannelse

Gymnasierettet sidefag i Engelsk

Kursusindhold

Dette kursus undersøger udbredelsen af det engelske sprogs 700 år lange historie fra en marginaliseret position som et stort set ukendt sprog med oprindelse fra en afsidesliggende europæisk ø i det 14. århundrede til det verdensomspændende lingua-franca, det er i dag.

Målbeskrivelser

Eksaminanden kan

 - identificere sociale, politiske og kulturelle faktorer i udviklingen af den engelsksprogede verdens oprindelse

 - anvende historisk metodologi gennem læsning og analyse af kilder som led i fortolkning af historiske problemstillinger

 - anvende en række relevante opslagsværker og elektroniske databaser i forbindelse med opgaveskrivning

 - præsentere et tema eller emne inden for historie og samfundsforhold i den engelsktalende verden

 - udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk.

Forelæsninger
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse, som består af aflevering og godkendelse af en skriftlig opgave på 3-5 sider, der redegør for, hvordan man vil præsentere et givet tema inden for historie og samfundsforhold i en undervisningssituation med angivelse af kilder og deres påtænkte anvendelse.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Forberedelse
  • 180,75
  • I alt
  • 204,75