HENÅ10424U  ÅU ENG: Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 (Forår 2019)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

ÅU ENG English: Grammar and Perspectives on Language 1

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • anvende og beskrive engelsk grammatik: syntaks og morfologi, de grammatiske kategorier og sociolingvistiske aspekter af grammatikken 
  • redegøre for sproglig betydning (semantik og sprogfilosofi)
  • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk.
Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Intern ved én eksaminator

7-trins-skalaen

 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • I alt
  • 36