HENÅ10403U  ÅU ENG Engelsk: Skriftlig formidling (Efteråret 2018)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

ÅU ENG English - Written Communication

Uddannelse

Gymnasierettet sidefag Engelsk

Kursusindhold

Kurset giver grundlæggende færdigheder i at skrive essayistiske tekster indenfor fagets områder, herunder fortrolighed med faser i skriveprocessen. Desuden skal det opbygge grundlæggende færdighed i såvel grammatisk som pragmatisk analyse, bl.a. med henblik på evnen til at fremanalysere specifikke grammatiske og pragmatiske egenskaber (herunder høflighed, stilleje, billedsprog m.m.) ved egne og andres tekster som led i arbejdet med at karakterisere og viderebearbejde disse tekster.

Målbeskrivelser

Eksaminanden kan

- skrive et essay inden for den akademiske tradition

- kommunikere sine tanker i en klar, logisk struktur med et konsekvent note- og referencesystem, udtrykt i et korrekt og idiomatisk engelsk

- forståstilleje, skriftgenrer, sproglig struktur og basal sproglig terminologi

- benytte relevante hjælpemidler for skriftlig formidling.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervis-ningsdeltagelse.

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 aktiv deltagelse i mindst 75 % af undervisningen

 godkendelse af 3 essays knyttet til undervisningsforløbet. De 3 essays skal være på hver 500 ord.

 

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Forberedelse
  • 168,75
  • I alt
  • 204,75